Kdo jsme

Pionýrská skupina HÁDY (PS Hády) vznikla v roce 1982 při ZŠ Masarova v Brně - Líšni. V roce 1990 začala nová etapa v činnosti skupiny. Počet vedoucích i dětí se podstatně zmenšil. Skupina se přestěhovala ze ZŠ na nové klubovny a kolektiv vedoucích a dětí se ustálil na 100 členech. V novém prostředí a s mladými lidmi mohla skupina zcela opustit předlistopadové ideové náplně práce s dětmi, což bylo o to jednodušší, že v celé existenci skupiny byly tyto tehdejší požadavky plněny pouze formálně.

V součastné době funguje na skupině oddíl 21.PTO Hády, který se dělí na více družin, zejména podle věku dětí. Oddíl se zaměřuje na tábornickou činnost, soužití s přírodou a rozvoj osobnosti. V práci s dětmi vycházíme zejména z tradice E. T. Setona, tradic skautingu, zážitkové pedagogiky a Lipnických her. Všichni vedoucí a instruktoři jsou vyškoleni pro práci s dětmi a mají zkoušky akreditované Ministerstvem školství. Vedoucí a instruktoři prošli většinou jako děti skupinovými oddíly a udržují tak povědomí tradice, návaznosti a předávání zkušeností mladším kamarádům.

Činnost PS Hády není pouze v pravidelné práci s dětmi na schůzkách. Neméně důležité je pořádání oddílových výletů, celoskupinových akcí, otevřených akcí, akcí pro vedoucí a instruktory a letních táborů. Mezi naše tradiční akce otevřené také pro líšeňskou veřejnost patří podzimní DRAKIÁDA, Mikulášská a Vánoční besídka spojená s krmením zvířátek v lese,  Velikonoční výlet a zejména letní stanové tábory v Rozkoši a Kališti.

Registrační poplatek za jedno dítě na jeden rok je u nás stanoven na 1000 korun. Pokud byste měli zájem dát své dítě do některé z našich družinek, obraťte se prosím na nás, rádi Vás uvítáme.

Vedoucí PS Hády
Mgr. Zdeněk Humpolík