PraVelikonočky 14. - 17. 4. 2022

My být kmen Hamuhuma a hledat vládce kmene. Být to ty nebo ty?! Jít ty s my ovládnout dobu mamuta, kamena a kamena. Tanec kolem ohně zaručen. Dobrý dlabanec taky. Praprapraprazuby dát si do huby kolem krku.