Vlečka 27. 3. 2021

Pojďte se s námi začátkem jara vypravit do ulic Líšně a vyčistit ji. Vzhledem k situaci nebude možné jít společně, ale když zajdete v době od devíti do dvanácti na skupinu, dostanete od nás pytel na odpadky a můžete se na úklid vrhnout sami s rodiči nebo s kamarádem. 

Letos budeme uklízet rokli a ulice v okolí kluboven (Masarova, Houbalova, Synkova, Zikova, Elplova, Kotlanova, Horníkova, Bartákova, Hájkova, Hrubova, Štefáčkova). Plné pytle s odpadem můžete zanechat zalepené izolepou u jakýchkoliv popelnic v Líšni. Větší nálezy, co se nevlezou do pytlů, nebo budou z nespalitelných materiálů, odneste k naší klubovně a později se zlikvidují jako nelegální skládka.